zekat nelerden verilir


Açıklama: Zekatı verilen hayvanın koyun olduğu faraziyesiyle hareket ederek mes' eleye açıklık kazandırmak isteriz. Şöyle ki: Koyunun nisabında birinci

ZEKAT NELERDEN VERİLİR ? Zekat verilecek mallar şunlardır: Altın, gümüş, para, ticaret malları, koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Bu zekatı verilenlerden

8 Eyl 2009 Dört türlü zekât malı vardır: 1- Senenin ekseri zamanında, çayırda parasız otlayan dört ayaklı hayvanlar. 2- Altın ile gümüş.

Soru: Zekât nelerden verilir ? Cevap: Dört türlü zekât malı vardır: 1- Senenin ekseri zamanında, çayırda parasız otlayan dört ayaklı hayvanlar.

Zekât Nelerden Verilir ? » 8/2.3.4. Zekâtı Kimlere, Nasıl Vermeliyiz? » 8/2.4. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka » 8/2.5. Zekât ve Sadaka Verecek


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !